Converting digital DC330 de GM

Converting digital DC330 de GM